تضاد منافع ایران و آمریكا در انرژی خلیج فارس

۷,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بدون شك موضوع انرژی و به‌خصوص نفت و گاز، یكی از مهم‌ترین اركان قدرت در نظام بین‌الملل كنونی محسوب می‌شود. منطقه‌ی خاورمیانه و به‌ویژه خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین انبار نفت و گاز جهان، به لحاظ ژئوپلتیكی و ژئواكونومیكی از موقعیت ممتازی برخوردار است. واقع‌شدن ایرانِ اسلامی در این منطقه‌ی حساس باعث ایجاد و تقویت ظرفیت‌های تبدیل‌شدن به قدرت اول منطقه در طی چند سال اخیر و قدرت جهانی در درازمدت شده است و نیز وقوع انقلاب شكوهمند اسلامی به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیكی این توان را برای مقابله با قدرت‌های مداخله‌گر در منطقه، پررنگ‌تر كرده است. علاوه بر این، نیاز كشورهای صنعتی و به‌خصوص ایالات متحده‌ی آمریكا به منابع انرژی منطقه برای تداوم استعمارگری و هژمونی خود و نیز اختلافات شدید ایدئولوژیك و سیاسی ایران و آمریكا و اقدامات خصمانه‌ی این كشور علیه ایران در چند دهه‌ی اخیر از قبیل كودتای 28 مرداد 1332، تحریم صنایع نفت و گاز، نقش كشور آمریكا در جنگ نفت‌كش‌ها و حمله به سكوهای نفتی ایران، مخالفت با خط لوله‌ی صلح و دخالت‌ها در اوپك و نیز مخالفت سیاسی علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، تقابلِ منافع ایران و آمریكا در منطقه‌ی خلیج‌فارس در حوزه‌ی انرژی را به‌خوبی نمایان می‌كند. این اثر تلاش دارد به بررسی زمینه‌ها و دلایل تقابل ایران و آمریكا در حوزه‌ی انرژی در منطقه‌ی خلیج‌فارس بپردازد.