آر. كیو 88: مرور فتنه به زبان طنز

حسین قدیانی

۶,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 جدا از آثار زیانبار، واژگان و اصطلاحات زیادی را وارد فرهنگ واژگان انقلاب اسلامی كرد و انواع نوشته‌ها را در قالب‌های مختلف به‌وجود آورد: طنز فتنه، دل‌نوشت فتنه و تدارك انواع نرم‌افزارها برای روشن كردن ابعاد مختلف و پیچیده جریان فتنه برای مردم، از جمله ادبیات راجع به فتنه می‌باشد.
در همان روزهایی كه گرد و غبار فتنه برپا بود و سایت‌ها و شبكه‌های بیگانه به هر طریقی بر آتش فتنه دامن می‌زدند، نویسندگان متعهد و جوان وارد عرصه شدند و با روشنگری و بیان زوایای مختلف فضای حاكم بر كشور و برملا كردن موضع‌گیری‌های چند پهلوی برخی از خواص، در مقابل توطئه دشمن ایستادند.
اثر پیش رو مجموعه نوشته‌های یكی از این نویسندگان است كه در همان روزگار پر از گرد و غبار فتنه درباره حوادث و اشخاص مختلف نوشته شده است. نویسنده برای بیان مقصود خود قالب طنز را برگزیده كه دارای ظرفیت‌های زیادی برای بیان مفاهیم بلند و عالی است.