انقلاب اسلامی در شهرری (جلد اول)

حسین کاوشی

۲۱,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

شهرری در تاریخ معاصر ایران در سایه‌ی رشد سریع تهران، كمتر مورد توجه تاریخ-نگاران قرار گرفته است. گرچه بسیاری از وقایع شهرری در پیوستگی با تهران قابل مطالعه و بررسی است، اما منطقه‌ای كه همواره هویت مستقل خود را حتی در ساختار تهران نیز حفظ كرده است، می‌تواند موضوع مستقلی برای تحقیق محسوب شود. شهرری در جریان انقلاب اسلامی فعالیت‌های ‌تأثیرگذاری داشته كه متأسفانه مغفول واقع شده است. وجود حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) و برخی ویژگی‌های دیگر موجب شده است تا این منطقه همواره از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد توجه فعالان سیاسی قرار گیرد.در تحقیق حاضر سعی شده است با اسناد و مدارك برجای¬مانده از ساواك، شهربانی، ادارات دولتی و... و بهره‌گیری از تاریخ شفاهی فعالیت‌هایی كه به نوعی مرتبط با اهالی و منطقه‌ی شهرری بوده است از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد