تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید مهدی عراقی

۱۵,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی محصول فرایندی است كه با داشتن زمینه‌ها و پتانسیل موجود در توده‌ی مردم مسلمان ایران، از سال 1342 به رهبری حضرت امام خمینی(ره) آغاز شد و با تبعید ایشان، هدایت و پیشبرد این فكر برعهده‌ی تعداد دیگری از رهبران مذهبی و سیاسی قرار گرفت. از همان زمان تعدادی از رهبران مذهبی و سیاسی با توجه به زیرساخت‌های مبارزاتی و درس‌هایی كه از قیام پانزده خرداد گرفته بودند، به تربیت كادرهایی برای مبارزات آینده براساس معیارهای اسلامی پرداختند كه از آن جمله می‌توان به شهید مهدی عراقی اشاره كرد.مهدی عراقی كه با كوله‌باری از تجربه‌ی مبارزه در میان فدائیان اسلام، پس از فوت آیت‌الله بروجردی پشت سر امام (ره) قرار گرفت و در تمامی مقاطع سرنوشت‌ساز سال‌های 1342ـ1343ش و سالیان بعد، بدون لحظه‌ای تزلزل با پایمردی و ایمانی مثال‌زدنی تا برقراری نظام جمهوری اسلامی در این راه ایستادگی نمود، نمونه‌ای است از سربازان بی‌شمار امام خمینی(ره) كه در راه برقراری حكومت اسلامی كوشیدند و سرانجام نهال نهضت امام را به درختی استوار تبدیل كردند.