خاطرات آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای (جلد اول)

۲۲,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

از نگاه بسیاری از صاحب نظران یكی از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهم‌ترین كاركردها و دستاورد‌های تاریخ در جوامع بشری، انتقال تجارب نسل‌های پیشین به آیندگان است. بنابراین و از این منظر، تاریخ را می‌توان بستری برای انتقال تجربیات و محملی برای تجربه اندوزی آدمی دانست. اما ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سؤالی كه اینجا مطرح می‌شود آن است كه مگر انسان پیاپی در حال كسب تجربه در زندگی شخصی و از محیط پیرامونی خود نیست كه نیازمند به تجربیات گذشتگان خود باشد. جواب این ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سؤال در تفكیك میان دو مبحث «تجربه‌كردن» و «شناخت تجربه» نهفته است. در قسمت اول انسان لاجرم و ناگزیر در طول حیات خود در معرض تجربه است اما تجربه¬كردن به معنای شناختن تجربه نیست، چون شناخت تجربه منوط به تحقق سه شرط است: اولاً توصیف تجربه به واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مهارت و دانش، ثانیاً كشف و توضیح ارتباط میان حادث شدن یك تجربه با تجربیات دیگر افراد و ثالثاً تبیین چرایی حادث شدن تجربه و ارائه ی یك گزارش عملی نظام مند.با این تفاصیل اگر افراد یك جامعه دائماً، به بیان آنچه در زندگی خود و در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی فعالیت‌های خود تجربه كرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و از آن تجربه شناخت یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند همت گمارند و سپس آن تجربیات را پالایش كرده، شرح و بسط دهند و آنها را در قالبی نظام مند بیان كنند، با دانشی برخاسته از بستر جامعه مواجه خواهیم شد كه آن را می‌توان دانش بومی نامید. دانشی كه بر پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تاریخ شفاهی و خاطرات افراد جامعه پی¬ریزی شده است و این قابلیت را دارد كه در همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زمینه‌ها و موضوعات كه به انسان و محیط پیرامونی او مربوط می‌شود تسری یابد.در ایران نیز انتقال تجربیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و... از نسلی به نسل دیگر به روش‌های مختلفی از جمله شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خاطره نگاری كه یكی از سبك‌های تاریخ نگاری به شمار می‌رود، از اواسط دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قاجار بروز و ظهور یافت. اما بیشتر این خاطره¬نگاری‌ها به دلایلی ازجمله نپرداختن راوی خاطرات به علل و چرایی وقوع حوادث تاریخی، ترسیم ناقص حوادث و رویدادها در خاطرات، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علاقگی بسیاری از رجال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... برای بازگو كردن خاطرات خود و به دنبال آن رعایت¬نكردن توالی تاریخی در بیان خاطرات و تجربیات نسلی به نسل دیگر و... ‌‌‌‌‌‌‌‌باعث شد آن گونه كه می‌بایست «شناخت تجربه» حاصل نگردد.با وجود این، مراكز، سازمان‌ها و مؤسساتی در ایران وجود دارند كه با وقوف به این مهم در گردآوری خاطرات شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... این مرز و بوم تلاش و كوشش می‌نمایند تا زمینه را برای انتقال تجربیات و خاطرات نام‌آوران حوزه‌های مختلف به نسل‌های آینده فراهم آورند كه در این میان مركز اسناد انقلاب اسلامی با توجه به رسالتی كه در جهت تدوین تاریخ انقلاب اسلامی بر دوش دارد، به ضبط و ثبت و تدوین خاطرات پیشگامان انقلاب اسلامی همت گمارده و اینك با افتخار جلد نخست از خاطرات آیت‌الله سید محمد خامنه‌‌‌‌‌‌ای را تقدیم می‌دارد.