آخرین وحشت‌آفرین (براساس زندگی ناصر مقدم)

۲,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

ساختار و قالب «داستان»، نیكوترین چارچوب و ظرف است برای ماندگاری و ثبت واقعه‌ها و لحظات مهم و جریان‌ساز؛ به سبب اینكه نقش و كاركرد آن از حیث تأثیر و انگیزش بسیار چشمگیر است و در كلام الهی نیز از این شیوه برای انتقال مفاهیم به‌خوبی استفاده شده است.
بسیاری از حكمت‌ها و اندرزهای اخلاقی، تعلیمی، اجتماعی و تاریخی در كالبد داستانی بازگو شده است تا مایه‌ی عبرت و پندپذیری دیگران فراهم گردد و آنان را به تدبر و تفكر وادارد. از آنجا كه هر نسلی برای خود اصلی دارد و بر پایه‌ی آن می‌اندیشد و زندگی می‌كند و برای رسیدن به آن تلاش می‌نماید، پس خواسته‌ها و نیازهای هر عصر نیز به فراخور ذهنیت اهل روزگار دچار تحول و دگرگونی می‌شود. شاخك‌های حسی نسلی با نسل دیگر متفاوت است. بنابراین آمال آنان نیز از گونه‌ای دیگر خواهد بود.
اثر پیش رو رمان تاریخی كوتاهی است كه نویسنده براساس شخصیت و اقدامات ناصر مقدم آخرین رئیس ساواك نوشته است. نویسنده در این اثر قصد دارد خواننده را با ساخت قدرت در دوره‌ی پهلوی، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران، نوع تعامل ساواك با شاه و شخصیت دست‌آموز ناصر مقدم آشنا سازد.