نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی (كتاب ششم)

۷,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی ایران از حوادث مهم قرن بیستم است كه در عین ناباوری ناظران سیاسی و در شرایطی منحصربه‌فرد نسبت به انگاره‌های حاكم بر زمان خودش به‌وقوع پیوست و همین امر موجب شد تا تحلیل این پدیده براساس باورها و نظریات متعددی صورت پذیرد. گستردگی این تحلیل‌ها نتیجه‌گیری‌های متعدد و گاه متناقضی را نیز دربر داشته است كه نیازمند تحلیل و بررسی بیشتر می‌باشد.
نقد كتب و منابعی كه درباره زوایای مختلف تاریخ انقلاب اسلامی ایران نوشته شده-اند، نیازمند توجه و دقتی است كه باید با استناد به منابع متقن و مستدل انجام پذیرد. این امر از عوامل اساسیِ ترقیِ حافظه‌ی تاریخی و ملی یك ملت به‌شمار می‌آید و به كشف حقایق و روشن تر شدن موضوع می‌انجامد.
مركز اسناد انقلاب اسلامی در راستای انجام رسالت خود در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، گام دیگری را در كنار كارهای پژوهشی متداول خود برداشته و طرح بررسی و نقد آثار مكتوب درباره¬ی انقلاب اسلامی ایران را نیز به مجموعه برنامه‌های پژوهشی خود افزوده است. تاكنون پنج مجلد از مجموعه‌ی نقد مذكور منتشر گردیده و اینك ششمین اثر از این مجموعه به جامعه‌ی علمی و علاقه مندان مطالعات انقلاب اسلامی تقدیم می‌شود.
در این مجلد، شش كتاب از نویسندگان داخلی و خارجی درباره ی ابعاد مختلف انقلاب اسلامی ایران ،توسط ناقدان محترم مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.