انقلاب اسلامی در شوشتر و گتوند

۱۳,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

 در طول تاریخ، دین اسلام سهمی قاطع و تعیین‌كننده در جامعه‌ی ایران داشته و نقش محوری آن در سیر تحول دگرگونی‌ها برجسته بوده است، به گونه‌ای كه همگرایی مردمی و مشاركت فعال مردم به عنوان بخشی از شرایط عینی انقلاب نیز در همین جهت یعنی آرمان‌های اصیل دینی و مذهبی جامعه قابل تحلیل است. البته بسته به شرایط حاكم بر هر منطقه، استان، شهرستان و شهر، طبیعی است كه این همگرایی و هم‌رأیی با اندكی تفاوت همراه باشد.  این اثر به بررسی حوادث و رخدادهای دوران انقلاب اسلامی در دو شهر شوشتر و گتوند از شهرهای استان خوزستان می‌پردازد. این دو شهر به دلیل داشتن ارتباطات گسترده با شهرهای همجوار خود مثل دزفول و به‌ویژه اهواز، از حوادث دو شهر یادشده، در كنار جریانات كلی كشور در دوران انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفته است. همانند بسیاری از شهرهای ایران تحولات این منطقه پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی و با آغاز نهضت روحانیون به رهبری امام خمینی (ره) آغاز گردید. به سبب ویژگی‌های مذهبی این مناطق و حضور چند تن از روحانیون مانند آیت‌الله سیدمحمدحسن آل‌طیب و آیت‌الله سیدمحمد جزایری و نیز مسافرت مردم این شهرها به اهواز، قم، مشهد و تهران، مردم در جریان كلی روند نهضت اسلامی قرار گرفته و با امام خمینی(ره) آشنا شدند و با نهضت اسلامی همراهی كردند.