انقلاب اسلامی در جهرم

۳۹۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

یروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357به عنوان یكی از شگفت‌انگیزترین رخداد دنیای معاصر، حاصل مجاهدت‌های مستمّر و فراگیر ملّت خداجوی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) بود كه توجه صاحب‌نظران داخلی و خارجی را به خود معطوف نمود. انقلاب اسلامی برخلاف انقلاب‌های مطرحِ پیش از خود، انقلابی سراسری و فراگیر بود و منحصر به یك یا چند شهر و یا ناحیه‌ی خاصی نشد. هرچند شهرهایی چون قم و تهران به مثابه‌ مراكز دینی و سیاسی كشور از كانون‌های اساسی انقلاب محسوب می‌شدند، لكن اقصی نقاط كشور نیز در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند. حضور مؤثر مردم مسلمان در صحنه‌ی مبارزه، به همراه باور به مكتب تشیع و رهبریِ شبكه‌ی گسترده‌ی روحانیت به زعامت حضرت امام خمینی(ره) سه شاخص اصلی و نقش‌آفرین در انقلاب اسلامی ایران بوده‌اند.جهرم یكی از شهرهای استان فارس است كه به بركت وجود عالمان دیندار، فاضل، انقلابی و مردم مسلمان و همیشه در صحنه‌ از كانون‌های جوشان انقلاب اسلامی محسوب می‌شد و یكی از یازده شهری بود كه برای نخستین‌ بار در سال 1357 در آن حكومت نظامی اعلام شد. مردم ولایت‌مدار این شهر از آغاز نهضت حضرت امام (ره) با تكیه بر آموزه‌های اصیل دینی در كنار روحانیت متعهد و آگاه شهر در صحنه‌ی مبارزه حضوری پرشور و جدی داشتند و به نحو احسن دِین خود را به نهضت الهی بنیانگذار انقلاب اسلامی ادا نمودند.در این اثر تلاش شده است براساس اسناد و مدارك، مصاحبه با شاهدان عینیِ دخیل در انقلاب اسلامی و پژوهش‌های صورت‌گرفته، آنچه از معجزه‌ی فراموش‌نشدنی انقلاب اسلامی در این منطقه قابل ذكر است در حافظه‌ی تاریخ ثبت شود.