نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با پایگاه "مرکز اسناد انقلاب اسلامی":

"60 ثانیه با تاریخ" در آینده‌نگری و آینده‌سازی جامعه مؤثر است

قاسم تبریزی در گفتگو با پایگاه "مرکز اسناد انقلاب اسلامی":

"60 ثانیه با تاریخ" ذهن نسل جوان را متوجه برخی از تجربیات نسل گذشته می‌کند

سخنگوی سابق کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با "پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی":

"60ثانیه با تاریخ" می‌تواند طیف نوجوان و جوان را جذب کند

مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در گفتگو با " پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی":

موشن گرافیک "60 ثانیه با تاریخ " انتشار معارف انقلاب اسلامی در فضای مجازی است

سخنگوی وزارت خارجه دولت اصلاحات در گفتگو با "پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی":

"60 ثانیه با تاریخ" اقدام بسیار خوب و درستی است