قدیری‌ابیانه در گفتگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی مطرح کرد:

روایت اولین دیدار با ادواردو آنیلی/ ادواردو چگونه شیعه شد؟/ ماجرای تولید مستند شهید آنیلی