به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

کتاب «منظومه توحیدی» منتشر شد