مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - اقتدار نظامی
دکتر جواد منصوری
پیداست اگر دولتی در میدان نظامی قدرت داشته باشد در... نظامی در خرمشهر ورق برگشت و یا قطعنامه 598 زمانی...
کردند اما به محض موفقیت نظامی در خرمشهر ورق برگشت... در میدان نظامی قدرت داشته باشد در میدان دیپلماسی هم... اقتدار جمهوری اسلامی کنم در اوج شکوفایی حاج قاسم بنده... کار می گیرند تا عامل اقتدار جمهوری اسلامی را در...
کد خبر: ۶۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸


قبلی آن بود دولت نظامی قول داد که به اعتصابات... اعتصاب کردند و دستمزد بهتر الغای حکومت نظامی و آزادی... دادند به جای ادامه تولید زیر نظر مقامات حکومت نظامی... نظامیان عالی رتبه او را صادر کرده باشیم هرچند حرکت...
کد خبر: ۲۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱