مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - بهداشت جهانی
در گفتگوی تفصیلی با دکتر سجادی مطرح شد:
عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت عضو... بهداشت مشاور آموزشی وزیر بهداشت و مشاور ریاست فرهنگستان علوم... جهانی شدن طرح شده که لازم و ملزوم یکدیگرند در... گذاری می کند ورود راکفلرها به نظام بهداشت و درمان...
کد خبر: ۶۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶