مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - خوانین جهرم
سپاه انقلاب اسلامی در جهرم علاوه بر آموزش نظامی آموزش... شد و عده ای از افراد توانمند و مطلع جهرم... ارتباط با مسائل نظامی نمودند پادگان شهید بهشتی ره جهرم... جبهه در جهرم به شمار می آمد آموزش در آنجا...
از جمله شهرستان جهرم به سوی جبهه ها روانه شدند... نیروه ها و جلوگیری از ناامنی در جهرم نقش قابل... توجهی داشت در کتاب "انقلاب اسلامی در جهرم" که توسط... در آماده سازی و آموزش جوانان جهرمی برای اعزام به...
کد خبر: ۲۶۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲