مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - دموکراسی مطلوب
دکتر صادق کوشکی
مفهوم دموکراسی در بیانات امام به دو شکل به کار... گرفته شده است نخست دموکراسی مطلوب و مثبت و دیگر... دموکراسی نامطلوب و به تعبیر امام غیر حقیقی و جعلی... ایشان اساسا دموکراسی نیست حضرت امام خمینی با طرح و...
دموکراسی جلب توجه می کند آن است که ایشان در... اند عمده دیدگاه های ایشان درباره دموکراسی در سال های... دیدگاه های حضرت امام درباره دموکراسی نیازمند اطلاعات و پژوهش... عدم تناسب موضوعی به آن پرداخته نخواهد شد مفهوم دموکراسی...
کد خبر: ۶۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱