مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - قدرت میدان
دکتر جواد منصوری
پیداست اگر دولتی در میدان نظامی قدرت داشته باشد در... میدان دیپلماسی هم قوی خواهد بود در غیر این صورت...
تر درباره نقش میدان بر هموار شدن مسیر دیپلماسی است... در میدان نظامی قدرت داشته باشد در میدان دیپلماسی هم... قدرت خواهد داشت در غیر این صورت دیپلماسی موضعی ضعیف...
کد خبر: ۶۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸