مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - ملی‌شدن صنعت نفت
به روایت اسناد
نهضت ملی نفت مردم ایران در 29 اسفند ماه 1329 به پیروزی رسید. روزنامه شاهد در اقدامی ابتکاری در شماره 373 مورخ 12 اردیبهشت 1330 دست به یک اقتراح یا نظرسنجی زد و طی آن از مردم خواست نظرات خود پیرامون نام جدید برای نشان تجاری نفت ایران را به دفتر روزنامه ارسال کنند.
کد خبر: ۷۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

بازخوانی سير ملى شدن صنعت نفت – بخش اول؛
تا زمانى‌كه شركت‌هاى آمريكايى و انگليسى در حال مذاكره نفت بودند هيچ اعتراضى از جناح راست مجلس بلند نشد و تنها چند نفر از نمايندگان چپ‌گرا از دولت ساعد سؤال كردند و دولت نيز پاسخ گفت؛ اما همين‌كه شوروى در عكس‌العمل به نفت‌خواران غربى چشم ‌طمع به طرف ايران دوخت، غرب‌گرايان مجلس ‌به تكاپو افتادند، تا جايى كه «در محيط پارلمانى شايع شده بود كه آقاى سيدضياءالدين طباطبايى]هوادار غرب[ طرحى راجع به تحريم امتياز نفت تهيه نموده و منتظر است كه در موقع مقتضى پيشنهاد به مجلس كند»
کد خبر: ۲۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶