پاسداشت شخصیت علمی و عملی آیت‌الله صافی در گفتگو با آیت‌الله خاتمی

وقتی پیشنهاد آیت‌الله صافی گلپایگانی در قانون اساسی ماندگار شد

۲