مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد پنجاه و سوم (تنگه هرمز، تضمین صدور نفت)
زیر عنوان: حوادث دی ماه 1363
نام نویسنده: نبی کریمی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: دفاع مقدس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸
چاپ جاری: اول
قیمت: ۹۰۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۰۸
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۹۵-۳
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

در ديماه سال 1363 همچنان جبههها از نظر اجراي عمليات آفندي بر عليه نيروهاي ارتش بعثي عراق ماه آرام و بدون حادثهاي را گذراند. البته نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي هماهنگ و همراه با پاسداران انقلاب اسلامي به شدت در حال طرحريزي براي اجراي يك عمليات آفندي سرنوشتساز بودند و براي اجراي اين عمليات آفندي پيشبينيهاي لازم را بهعمل ميآوردند. در مقابل هواپيماهاي عراقي به حملات خود در خليج فارس عليه كشتيهاي نفتكش و تجاري ادامه ميدادند تا بهزعم خود از صادرات نفت توسط جمهوري اسلامي ايران جلوگيري كنند و نظر كشورهاي استكباري را به ضعف و زبوني خودشان در مقابل جمهوري اسلامي ايران جلب نمايند. لذا رئيسجمهوري اسلامي ايران اعلام كرد درصورتيكه ايران نتواند نفت خود را صادر نمايد تنگه هرمز را بر روي كليهي كشتيهاي نفتكش خواهد بست و اجازه نخواهد داد نفت از خليج فارس به كشورهاي غربي و شرقي صادر شود.