مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرمقاله
دکتر ابراهیم متقی

واکاوی شکست دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا در منطقه

اقدامات ايالات متحده عليه انقلاب اسلامی ايران و حوزه جبهه مقاومت در محيط پيرامون كه با واكنش بازدارنده روبرو شده را می‌توان در ارتباط با حوادثی مشاهده كرد كه هر يك از آنان، بخشی از واقعيت‌های نظام جهانی در برابر جبهه مقاومت را منعكس می‌سازد. ارزيابی فرآيندهای تاريخی مربوط به رنگين‌كمان 41 ساله انقلاب اسلامی نشان می‌دهد كه موج‌های بحران‌ساز متنوعی عليه انقلاب ايران شكل گرفته و هر يك از اين اقدامات با واكنش نيروهای اجتماعی و ساختاری جبهه مقاومت روبرو شده است.
فرجامِ کار متحد وفادار به کاخ سفید

مروری بر خدمات حسنی‌ مبارک به آمریکا

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد

تصاویر منتشرنشده از سردار شهید حاج حسین خرازی

شما بپرسید| پاسخ حسین علائی و محمد درودیان

چرا امام پذیرش قطعنامه را به نوشیدن جام زهر تعبیر کرد؟

راه‌آهنی که سطح زندگی مردم را پایین ‌آورد

نتایج احداث راه‌آهن سراسری در دوران رضاخان

ویژه‌نامه‌ها
+

پیشاهنگ جهاد و شهادت

ویژه‌نامه «پیشاهنگ جهاد و شهادت» در مقالاتی با عنوان «مروری بر راهبردهای مبارزاتی شهید نواب صفوی»، «بررسی زمینه‌ای آسیب‌های اجتماعی - اقتصادی از منظر نواب صفوی» و «5 شاهد از سازش‌ناپذیری شهید نواب صفوی» به اندیشه و مبارزات رهبر فدائیان اسلام پرداخته است. همچنین اسناد و خاطراتی از سبک زندگی و روش و منش مبارزاتی شهید نواب صفوی بخش دیگری از این ویژه‌نامه را شامل می‌شود.