مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد پنجاه و ششم (پاسخی درخور)
نام نویسنده: سعید پور داراب
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: دفاع مقدس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸
چاپ جاری: اول
قیمت: ۱۳۸۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۳۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۸۰
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۹۰۴-۲
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی: ارتش بعث عراق براي خنثيکردن حملات رزمندگان اسلام در عمليات بدر ضمن بمباران شيميايي مناطق عملياتي، هم‌زمان مبادرت به موشکپراني و بمباران شديدِ شهرها نمود و حملات خود را به کاروانهاي تجاري و نفتکشهايي که به بنادر جمهوري اسلامي در حرکت بودند، شدت بخشيد. بدين‌ترتيب جنگ وارد مرحلهي جديدي شد و همهروزه شهرهاي زيادي از ميهن اسلامي، آماج حملات ددمنشانهي عراق قرار گرفت. پس از عمليات بدر رژيم بعثي گستاختر و بيپرواتر به حملات خود به شهرها و نفتکشها ادامه داد تا جايي که مسئولين جمهوري اسلامي برخلاف ميل باطني و سياستهاي ازپيشتعيينشدهي خود مجبور به اقدام متقابل گردند و شهرهاي مرزي عراق را هدف گلولهبارانِ سنگين توپخانه، و شهر بغداد را مورد هدف موشکهاي دوربرد خود قرار دادند و پاسخي درخورِ صدام و حاميانش داده شد.