مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: سیاست در ایالات متحده آمریكا
نام نویسنده: ابوذر گوهری مقدم
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: سیاست و روابط خارجی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
قیمت: ۲۷۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۲۴
قطع: وزیری
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

سیاست در آمریكا، آن میزان كه مشهور است، شناخته شده نیست. اغلب گفته مى‏شود كه رفتارهاى خارجى آمریكا ادامه‏ى برخى روندها و مكانیزم‏ها در سیاست داخلى آن است، اما ادبیات سیاسى كنونى در كشور ما درباره‏ى آن روندها و مكانیزم‏ها در سیاست داخلى آمریكا دچار فقر شدیدى است. در حالى كه اغلب كتاب‏هاى منتشر شده درباره‏ى حكومت و سیاست در آمریكا بیش‏تر به رفتارها و ابعاد صورى این سیاست مى‏پردازند، كتاب حاضر این مزیت را دارد كه به ابعاد سیاست آمریكا نگرش نهادى - تاریخى دارد؛ یعنى تحولات در نهادها و سیاست‏گذارى‏ها در آمریكا را در بسترى تاریخى مى‏نگرد و از این رهگذر زمینه‏هاى مفیدى را جهت درك پویش‏هاى تصمیم‏گیرى و سیاست‏گذارى به خصوص در سیاست خارجى آمریكا در اختیار علاقه‏مندان مى‏گذارد. مركز اسناد انقلاب اسلامى در راستاى شناخت بیشتر سیاست در ایالات متحده، به ویژه از لحاظ نحوه‏ى تصمیم‏گیرى و سیاست‏گذارى در این كشور، اقدام به انتشار این ترجمه كرده است تا به این وسیله به دست‏اندركاران نظام و نیز جامعه‏ى علمى یارى رساند.