مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: شیوه نامه نگارش،پانوشت،کتابشناسی و صفحه پردازی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: مرجع
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
قطع: رقعی
شابک: ۲-۲۰۱-۴۱۹-۹۶۴-۹۷۸
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

اگر چه تفهیم و تفاهیم مطلب به ساده ترین و زیباترین صورت وظیفه ی اصلی ویراستار است ، با این حال اختیار کردن شیوه ای مشخص برای ایجاد وحدت رویه در نگارش و دستور خط فارسی بسیار ضروری می نماید . و هر سازمان و انتشاراتی بنا به ضرورت و صلاحدید متولیان آن ، شیوه نامه های خاصی تهیه و تنظیم می کند. .دفتر پیش رو که با بهره گیری از کتاب ها و شیوه نامه های معتبر تنظیم شده است ، در واقع پاسخی بر این نیاز بود تا در یکدست کردن متون چاپی راهنمای ویراستاران باشد . بدیهی است که انتقال پیام نویسنده به خوانندگان با ویراستاری درست و دقیق به سهولت ممکن می شود و تمامی افرادی که در امر ویراستاری و سایر مراحل آماده سازی و چاپ کتاب تلاش می کنند ، در پی آنند تا با کمک به نویسندگان اثری بسامان و در خور فهم به خواننده تحویل دهند . انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز با عنایت به حجم کار چاپی و به منظور ارتقای هر چه بیشتر کیفیت ویراستاری کتاب ها به تنظیم این دفتر اقدام کرد تا ضمن یکدست کردن دستور خط ، صفحه پردازی و نشانه گذاری در کتاب های مرکز ، حریم زبان را از ورود شیوه های نامأنوس و ناهماهنگ پاسداری کند .