مرکز اسناد انقلاب اسلامی

همزمان با چهلمین سالگرد شکست کودتای نقاب منتشر شد:

ویژه‌نامه «پشت پرده نقاب»

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد:

«ویژه‌نامه اربعین»

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛

ویژه‌نامه تاریخ‌شفاهی هفت تیر

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛

انتخاب رهبری

تازه های کتاب
ویژه‌نامه‌ها
+

پیشاهنگ جهاد و شهادت

ویژه‌نامه «پیشاهنگ جهاد و شهادت» در مقالاتی با عنوان «مروری بر راهبردهای مبارزاتی شهید نواب صفوی»، «بررسی زمینه‌ای آسیب‌های اجتماعی - اقتصادی از منظر نواب صفوی» و «5 شاهد از سازش‌ناپذیری شهید نواب صفوی» به اندیشه و مبارزات رهبر فدائیان اسلام پرداخته است. همچنین اسناد و خاطراتی از سبک زندگی و روش و منش مبارزاتی شهید نواب صفوی بخش دیگری از این ویژه‌نامه را شامل می‌شود.