مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرمقاله
انقلاب اسلامی در همدان

اولین شهری که مجسمه محمدرضا پهلوی پایین کشیده شد

دکتر فریدون سیامک نژاد می گوید: در اول مهر سال 1357 به نهاوند رفتم و بعنوان مسئول فنی داروخانه مشغول به کار شدم. آنجا به کمک بچه‌هایی که از گذشته با ما زندان بودند مجسمه شاه را پائین آوردیم و فکر می کنم نهاوند اولین شهری بود که مجسمه محمدرضا پهلوی در آن پائین کشید شد.آنجا به کمک بچه‌هایی که از گذشته با ما زندان بودند مجسمه محمدرضا پهلوی را پائین آوردیم و فکر می کنم نهاوند اولین شهری بود که مجسمه محمدرضا پهلوی در آن پائین کشیده شد. حدود 23 یا 24 دی ماه بود؛ با بچه‌ها در نهاوند که با من سابقه دوستی و زندان داشتند مثل "اسدالله سیف" از اعضای گروه ابوذر و بعضی از بچه‌های مسلمانی که در صف نماز جماعت یکدیگر را می‌دیدم قرار گذاشتیم مجسمه محمدرضا پهلوی را در میدان اصلی نهاوند پائین بیاوریم.
پرونده ویژه
+

روایــــــــــت خــــــــونـــــیـــــــن فیــــــضـــــیــــــه

در پرونده روایت خونین فیضیه خاطرات منتشر نشده و روایت‌های جالب تاریخی از مقام معظم رهبری، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله مسعودی خمینی، آیت‌الله استادی، شهید مهدی عراقی، دکتر حسن روحانی، حبیب‌الله عسگراولادی، آیت‌الله صابری همدانی، حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی نجف‌آبادی، حجت‌الاسلام آل‌طه ، ‌حجت الاسلام توسلی و علی حجتی‌کرمانی درباره فاجعه خونین مدرسه فیضیه منتشر شده است.