مرکز اسناد انقلاب اسلامی

اگر بپذیریم که امام خمینی در نجف مبانی تئوریک انقلاب فراهم کرد، ایشان در فرانسه به جنگ رسانه ای با حکومت پهلوی رفت. از این رو بود که جایگاه مبارزات فرانسه را باید بسیار برجسته کرد.
دکتر محمد صادق کوشکی در جهان‌آرا
کسانی که 15 سال جای جلاد و شهید را عوض می‌کنند از همان روز اول با جمهوری اسلامی مشکل داشتند وی با انتقاد به اینکه بعضی‌ها صحبت در این باره را نبش قبر می‌دانند خاطرنشان کرد این نبش قبر نیست، بلکه باید مشخص شود کسانی ده پانزده سال است جای جلاد و شهید را عوض می‌کنند که تفکر لیبرالی دارند و از روز اول با جمهوری اسلامی مشکل داشتند. خط مظلوم‌نمایی در خصوص اعدام‌های مجاهدین خلق در سال 1367 در داخل توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای بعد از دوم خرداد و در خارج از کشور توسط شورای ملی مقاومت ـ زمانی که رجوی زنده و در پاریس بود ـ آغاز شد.
توکلی گفت: مصدق نهضت را به دولت تقلیل داد، بنابراین او به عنوان رهبر نهضت نمی‌اندیشید؛ بلکه به عنوان رهبر دولت می‌اندیشید. خود آیت‌الله کاشانی هم حتی به نهضتی نمی‌اندیشید که حاکمیت را تغییر بدهد. به نهضتی می‌اندیشید که نفت را از انگلستان با حفظ همین ساختار ملی کند. بنابراین ما باید توقع‌مان را پایین بیاوریم.
برداشتي از کتاب «روحانی مبارز آيت‌الله سيدابوالقاسم کاشانی»
پس از سرنگوني رژيم محمدرضا پهلوي اسناد مهمي از مراکز حکومتي، منجمله ساواک، بدست آمد که به روشنگري تاريخ معاصر کمک بسياري مي‌نمايد. مدتها است که اين اسناد و مدارک در اختيار محققان تاريخ معاصر قرار داده شده است و آنها با حوصله و دقت بسيار، پرونده‌هاي متعدد را زير و رو نموده‌اند و حاصل زحماتشان به صورت کتاب‌هاي موضوعي يا تک‌نگاري درباره شخصيت‌ها و چهره‌هاي تاريخي منتشر گرديده است.
یک مورخ گفت: احمد قوام در ۳۰ تیر در راستای مقابله با نهضت ملی شدن صنعت نفت و هماهنگی شاه و انگلستان به قدرت رسید. نخست وزیری قوام در آن دوره تاریخی علیه نهضت ملی شدن صنعت نفت و خودکشی یک نخست وزیر کهنه کار بود.
محسن رفیقدوست:
نخستین وزیر سپاه گفت: امام انقلاب کرد تا اسلام برقرار شود نه یک سیستم کمونیستی. منافقین اصلا از قماش انقلاب نبودند اگر دستگیرشده هایشان اعدام نمی شدند بیم این می رفت که انقلاب را منحرف کنند.
ساواک که توسط سازمان سیا در سال ۱۹۵۷(۱۳۳۵) تشکیل شد، افراد خود را تحت برنامه‌های گوناگون در آمریکا آموزش داده و این وضع تا اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ ادامه داشته است.
نوه امام گفت: «ماجراى نیمروز» یکى از برترین فیلم هاى سینماى انقلاب است که توانست با جذب مخاطبان خود و تصویر سازى دقیق و جذاب به آگاهى بخشى نسل‌هاى سوم و چهارم انقلاب، در کشف حقایق آن برهه کمک کند.
آیت الله خامنه‌ای در مصاحبه با مجله ورزشی؛
در اسلام مساله ی جسم و روح توأمند و از هم قابل تفکیک نیستند. نمی‌شود یک حد زمانی معین کرد که بگوییم تا این زمان، یا تا این مرحله به جسم و بعد از آن به روح بپردازیم.
تازه های کتاب