مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرمقاله

شواهدی از عدم همراهی ملی‌گرایان با مردم در طول تاریخ

ملی‌گرا‌ها که خود را نماینده واقعی مردم و برایند خواست آنان می‌دانند و ملّت را به عنوان مرکز ثقل و دالّ مرکزی اندیشه‌ها و رفتارهای خود معرفی می‌کنند، در عمل و در برهه‌های مختلف تاریخی، عدم همراهی خود با مردم را به دفعات نشان داده‌اند. نتایج بی‌توجهی آنها به خواست مردم در دوران نخست‌وزیری مصدق و به خصوص روزهای منتهی به کودتای 28 مرداد 1332 خسارت‌بار بود. طی سال‌های بعد و در بحبوحه مبارزات ملت ایران با استبداد داخلی و استعمار خارجی نیز، شواهدی از عدم همراهی ملی‌گراها با مردم وجود دارد که از آن جمله می‌توان به عدم همراهی با مردم در سال 1342 و بی‌توجهی به خواست مردم در تعامل با غرب اشاره کرد. از این رو می‌توان گفت گروه‌ها و شخصیت‌های ملی‌گرا، در مردم‌گرایی و احترام اندیشه‌ای-رفتاری به خواست آنان کارنامه درخشانی نداشته‌اند. به همین دلیل است که برخی از شخصیت‌های ملی‌گرا به انزوای خود در میان مردم اذعان دارند.
ویژه‌نامه‌ها
+

نقش اول

در ویژه‌نامه «نقش اول» ضمن انتشار اسنادی از مبارزات و مجاهدت‌های زنان در دوران نهضت اسلامی، دست‌نوشته آیت‌الله خامنه‌ای در تجلیل از یک بانوی مبارز مسلمان در سال 1356 برای نخستین بار منتشر می‌شود. علاوه بر این در راستای تصویرسازی فضای مبارزاتی بانوان طی سال‌های 1342 تا 1357، روایت‌های مبارزان اسلامی از نقش‌آفرینی زنان فصل مشبعی از این ویژه‌نامه را به خود اختصاص داده است.