مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان دكتر شریعتی، پایین‌تر از میدان قدس، مركز اسناد انقلاب اسلامی

نشانی فروشگاه کتاب: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان 12 فروردین، نبش مجتمع ناشران، پلاک 271 - تلفن تماس: 02166953607

تماس با دفتر فروش کتاب: 02122211174

پست الکترونیکی: info@irdc.ir

تماس با معاونت اسناد و کتابخانه: 02122685909

تماس با معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی: 02122211183

تماس با معاونت پژوهشی: 02122211182

تماس با معاونت تاریخ شفاهی: 02122211185


تماس با موسسه فرهنگی هنری: 02122211194 

تماس با روابط عمومی موسسه:  02122234020

نمابر: 02122211175