مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان دكتر شریعتی، پایین‌تر از میدان قدس، مركز اسناد انقلاب اسلامی

تماس با دفتر فروش کتاب: 02122211174

پست الکترونیکی: info@irdc.ir


تماس با معاونت اسناد و کتابخانه: 02122685909

تماس با معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی: 02122211183

تماس با معاونت پژوهشی: 02122211182

تماس با روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی: 02122693607

تماس با معاونت تاریخ شفاهی: 02122211185

تماس با موسسه فرهنگی هنری: 02122211194

نمابر: 02122211175

نام:
* ایمیل:
* پیغام: