مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سند برگزیده
تطهیرناشدنی

گزارش ساواک از مقاله مجله امریکایی درباره نقش خاندان پهلوی در قاچاق مواد مخدر + سند

همانطور که استحضار دارند مجله ماهانه ساگا در شماره 7 دسامبر 1973 چاپ امریکا مقاله مفصلی در زمینه توزیع مواد مخدر چاپ و ادعا نموده که خاندان جلیل سلطنت در این امر دخالت دارند چون ورود نشریه مزبور به ایران و توزیع آن به صلاح نمی‌باشد در صورت تصویب اجازه فرمایند از طریق بخش 347 در مورد جلوگیری از توزیع آن به موقع اقدام لازم به عمل آید. صدور هرگونه اوامر منوط به رای عالیست.
بازنشر به بهانه تقارن شهادت شهید مطهری و عید فطر

گزارش ساواک از سخنرانی ضدآمریکایی شهید مطهری در عید فطر 1346

۱