مرکز اسناد انقلاب اسلامی

خبر برگزیده
با حضور تبرائیان و صلاح‌ فحص برگزار می‌شود:

گفت و شنود درباره «ناگفته‌های جنگ 33 روزه» در نمایشگاه کتاب

نشست پرسش و پاسخ مخاطبان با مترجم کتاب «ناگفته های جنگ 33 روزه» برگزار می شود.
۱