مرکز اسناد انقلاب اسلامی

خبر برگزیده
از سوی معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، فراخوان نشریه علمی «تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی» صادر شد. این نشریه در قالب دوفصلنامه و براساس عنوان مصوب از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر خواهد شد.
در یکصدمین سال بازتاسیس حوزه علمیه قم،

«فیضیه در گذر تاریخ» خواندنی شد

۱