مرکز اسناد انقلاب اسلامی

به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛

شب شعر و خاطره انقلاب برگزار شد 

خبر برگزیده
نشست «چالش‌های روایت‌گری تاریخ انقلاب در رسانه؛ مسئولیت مراکز تاریخی-اسنادی» چهارشنبه 13 دی ماه 1402 در مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد. در این نشست مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها به بیان نقظه نظرات خود پرداختند. در ادامه بخش دوم مشروح سخنان میهمانان این نشست از نظر می‌گذرد.
به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛

شب شعر و خاطره انقلاب برگزار شد 

با حضور شاعران و روایتگران تاریخ انقلاب؛

شب شعر و خاطره انقلاب برگزار می‌شود

در سومین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی؛

از ۳ پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی تجلیل شد

۱
تازه های کتاب