مرکز اسناد انقلاب اسلامی

send print
ثبت‌نامه امریه

مرکز اسناد انقلاب اسلامی جهت تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود، از بین واجدین شرایط، در رشته‌های حسابداری، رایانه، تاریخ، علوم سیاسی، طراحی و گرافیک و کتابداری و در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، نیروی امریه جذب می‌کند.

براساس اعلام دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح جمهوی اسلامی ایران، متقاضیانامریه سربازیباید حداقل یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:

-جزو خانواده معظم شهداء، جانبازان و ایثارگران

-تحت پوشش بهزیستی باشند

-متاهل باشند

-معاف از رزم باشند

-تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) باشند

-از نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان یا قاریان برتر باشند

بر این اساس، مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی که متقاضی امریه سربازی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی هستند، اینجا کلیک کرده و فرم مربوطه را تکمیل کنند.
تازه های کتاب