مرکز اسناد انقلاب اسلامی

به روایت آیت‌الله امینی
ازجمله خصوصیات حضرت آیت‌الله سید حسین بروجردی، ساده‌زیستی ایشان بود.
کلاس تاریخ
... امام با صدای بلند گفت: «شاه غلط کرد». خوب در میان جمعیتی که منزل امام بودند، تیپ‌های مختلفی حضور داشتند و حتما ماموران امنیتی هم در منزل امام بودند و امام نیز موضوع را می‌دانست.
درنگی در خاطرات فضل‌الله فرخ
نوجوان‌هایی که هنوز سن‌شان به حد قانونی نرسیده بود هم آماده بودند و التماس می‌کردند که رأی بدهند. بعد راجع به این مسئله در جلسه هفتگی انجمن جویندگان دین و دانش برنامه‌ریزی کردیم و بنا شد جمعی از نوجوانان را خدمت امام در قم ببریم...
کلاس تاریخ
در سال 1320 که قحطی شدیدی کشور را فرا گرفت، وضعیت نان در قم بسیار نامناسب بود. روزی آیت‌الله صدر تمام نانوایان را در منزل رئیس صنف خبازها جمع کرد و با عصبانیت به خادم خود گفت: برو نانی را که این آقایان خبازِ مسلمان و شیعه درست کرده‌اند بیاور...
آیت الله محمد مومن، از یاران امام خمینی و در زمره عالمان حوزه بود. تلاش آیت الله مومن در کسب معلومات علمی بی نظیر بود. ایشان در دوران نوجوانی، با جدیت در مسیر کسب معلومات علمی قدم برداشت و در نهایت تاثیر تلاش های خود را دید و چشید.
کلاس تاریخ
روزی محمدرضا پهلوی در اوایل سلطنت خود سفری به قم کرد و سعی داشت با مراجع تقلید دیدار کند. آیت‌الله حجت برای این‌که شاه را نبیند به حرم نرفت و به یکی از روستاهای اطراف قم سفر کرد.
کلاس تاریخ
شهید دستغیب در دوران جنگ تحمیلی آمادگی خود را برای حضور در جبهه های جنگ اعلام کرده و گفته بود: اگر نیرو کم است ما هم آماده ایم تا بیاییم و سنگرها را پر کنیم.
کلاس تاریخ
آیت‌الله مدرس از علمای مبارز عصر بود. او سرانجام در راه مبارزه با استبداد، جان خود را نثار کرد.
کلاس تاریخ
بازرگان در نوفل لوشاتو سر انگشت خود را روی زمین گذاشت و خطاب به امام گفت: «آقا! ایران سه رکن دارد، شاه، امریکا و ارتش. شاه که رفتنی نیست، امریکا و ارتش هم که پشت به پشت هم حامی سلطنت هستند؛ پس هیچ کاری نمی‌توان کرد.» ولی جواب امام یک جمله بیشتر نبود: «شاه باید برود!»
تازه های کتاب