کد خبر: ۲۸۹۷

مبارزات دانشجویان کرج بعد از دستگیری امام در 15 خرداد

نخستين واكنش به دستگيري امامخميني ازسوي دانشجويان دانشكده‌ كشاورزي کرج صورت گرفت. آنها دست به تظاهرات زده و درپايان اعلاميه‌اي در پشتيبانياز امام خميني قرائت كردند كه در آن آزادي فوري ايشان درخواست شده بود. ساواك يكياز عوامل اصلي اين مراسم را، از اعضاي سابق فدائيان اسلام و از نزديكان نوابصفوي دانست كه «داراي احساسات مذهبي بوده است.»
دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در پی دستگیری امام خمینی در نیمه شب 15 خرداد 1342، مردم در سراسر کشور در اعتراض به این اقدام رژیم پهلوی و در اعلام حمایتی همگانی، دست به تظاهرات زدند. طولی نکشید که همه شهرهای ایران صحنه درگیری مردم با ماموران رژیم پهلوی شد.

نکته قابل توجه این بود که تمام اقشار اجتماعی با حضور در میدان مبارزه، به بازداشت شبانه امام خمینی واکنش نشان دادند. دانشجویان نیز یکی از این اقشار بودند که به سرعت مبارزات خود را ساماندهی کردند. در این میان، دانشجویان کرج نیز به صف مبارزه پیوستند.

آنچنان که در کتاب "انقلاب اسلامی در کرج" که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده آمده است: نخستين واكنش به دستگيري امامخميني ازسوي دانشجويان دانشكده‌ كشاورزي کرج صورت گرفت. آنها دست به تظاهرات زده و درپايان اعلاميه‌اي در پشتيبانياز امام خميني قرائت كردند كه در آن آزادي فوري ايشان درخواست شده بود. ساواك يكياز عوامل اصلي اين مراسم را، از اعضاي سابق فدائيان اسلام و از نزديكان نوابصفوي دانست كه «داراي احساسات مذهبي بوده است.»

تظاهرات فوق انعكاس زيادي در كرج داشت، زيرا حين راهپيمايي عده‌ زيادي از مردم بهآن پيوستند. اين موضوع مقامات ساواك را به­شدت نگران ساخت. بههمين علت به دستور ساواك، دانشكده‌ كشاورزي تعطيل و مقررات ويژه‌اي براي آن وضع شد.

تعطيلي دانشكده‌ كشاورزي و عدم حضور دانشجويان درفضاي آن، باعث شد نيروهاي ساواك ابتدا عكس‌ها و اعلاميه‌هاي امامو ديگر اسناد و نوشته‌هاي انقلابي را جمع و سپس مداركي را كه حكايتاز پشتيباني دانشجويان از نهضت اسلامي‌مي‌كرد، ضبط نمايند.


تداوم مبارزات دانشجویان کرج

كمتر از يك هفته پساز سركوبي قيام 15خرداد، تعدادياز دانشجويان مسلمان و معترض دانشكده‌ كشاورزي کرج جلسه‌اي تشكيل دادند. در اين جلسه نوار سخنراني واعظ معروف حجت‌الاسلام فلسفي، كه روز عاشورا ايراد شده بود، را پخش كردند.

دانشكده‌ كشاورزي كرج، كانون و مركز حمايتاز جنبش اسلامي ‌بود. علت اصلي آن را ابتدا بايد درارتباط و پيوستگي آن با دانشگاه تهران دانست، ضمن آنكه در اين زمان، روحانيون ساکن در كرج ارتباط سازماني و هميشگي با تشكيلات روحانيت مبارز در قم نداشتند، لذا دانشكده‌ كشاورزي كرج به كانون رهبري مخالفت‌ها تبديل شد.

سال‌هاي بعد نيز اين نقش حفظ شد و دانشكده‌ كشاورزي به يكياز مهم‌ترين مراكز انقلابي و پايگاه‌هاي ضدرژيم تبديل گرديد و دراوج راهپيمايي‌ها و تظاهرات سال57 يكياز نهادهاي تصميم‌گيرنده براي انقلابيون به‌حساب مي‌آمد.

پساز دستگيري امام(ره) و يكماه بعداز قيام 15خرداد، در تاريخ 10/4/42 ازسوي دانشجويان دانشكده‌ كشاورزي کرج اعلاميه‌اي بهدرب رستوران نصب شد که از 15 خرداد، با عنوان "روز آدمكشي و ستمگري شاه" یاد شده بود. این اعلامیه مردم را به اتحاد و ادامه مبارزه فرامی‌خواند

در 24تير 1342 فضاي دانشكده‌ كشاورزي همچنان ناآرام بود. در گوشه و كنار آن اعلاميه‌هايي در حمايتاز امام خميني و درخواست آزادي بي‌قيدوشرط ايشان ديده مي‌شد. در اين روز يكياز اعلاميه‌هاي حوزه‌ علميه‌ اصفهان در اعتراضبه دستگيري مرجعتقليد شيعيان، در رستوران دانشكده نصب شده بود. متن بخشياز اعلاميه‌ فوق چنين بود: «...حضرت آيت‌الله خميني مرجعتقليد شيعيان را دستگير نموده در سياه‌چال انداخته‌اند. شاه مستبد تمام قواي سه‌گانه را بهدست گرفته و برخلاف مصالح عموم گام برمي‌دارد. منابع ملي را در راه هدف‌هاي شخصي صرف مي‌نمايد. هيچنوع آزادي وجود ندارد و سازمان امنيت با صرف پول‌هاي گزاف، كه خونبهاي ملت فقير ايران است، بهسرمردم رنج‌ديده مي‌كوبد. ما انزجار و تنفر خود را از دستگاه حاكمه اعلام داشته و در دفاعاز حريم قرآن و دشمنان آيت‌الله خميني آماده هستيم».

این قبیل مبارزات دانشجویان، در آگاهی و روشنگری مردم کرج تاثیر فراوانی داشت و باعث شد آنها نیز با شور و هیجان به مبارزات خود با رژیم پهلوی ادامه دهند.


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات