مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۴۷۲
پ
قیام 29 بهمن مردم تبریز رخدادی عظیم در پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود؛ حماسه بزرگی كه در روز 29بهمن 56 توسط مردم تبریز آفریده شد، آغاز حركت عظیم مردمی، در سراسر كشور بود كه شور یكپارچگی را در كالبد ملت دمید و زوال همیشگی طاغوت را رقم زد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۳ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - 2015February 18
تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

تظاهرات مردمی در واقعه 29 بهمن تبریز

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

تظاهرات مردم با حمل تصویر امام خمینی در واقعه 29 بهمن تبریز

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

درگیری مردم با ماموران در قیام 29 بهمن 1356 تبریز

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

نمای داخلی یك سینما پس از قیام خونین 29 بهمن تبریز در سال 1356

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

تصویری از قیام 29 بهمن تبریز در سال 1356

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

واقعه 29 بهمن تبریز

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

واقعه 29 بهمن تبریز

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

تصویر شهدای قیام 29 بهمن تبریز


 
ارسال نظر