کد خبر: ۵۲۶۰
روایتی از سخنران تظاهرات اربعین در سال 57

ایستادگی مردم سبزوار دربرابر تهدیدهای نظامی رژیم پهلوی در اربعین 57

حجت‌الاسلام محمدتقی عبدوس که در سبزوار سخنران مراسم روز اربعین بود درباره رخدادهای آن روز می‌گوید: ‌من مشغول سخنراني بودم که يك هلي‌كوپتر كبري آمد وسط جمعيت و روي سر من پايين آمد. بلندگو دست من بود و داشتم صحبت مي‌كردم. اين هلي‌كوپتر رو به پايين آمد....
سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تظاهرات اربعین سال 1357 یکی از باشکوه‌ترین حرکت‌های مردمی در تاریخ انقلاب اسلامی بود. در این روز مردم در لبیک به فرامین امام خمینی، در راستای محو کامل سلطه استبدادی پهلوی بار دیگر به میدان آمدند. مردم سبزوار هم پس از صدور اطلاعیه از جانب امام خمینی مبنی بر حضور همگانی در راهپیمایی اربعین سال 57 به خیابان‌ها آمدند. حتی مردم، از روستاهای اطراف نیز برای شرکت در این راهپیمایی در سبزوار گرد آمدند. روزنامه کیهان جمعیت این تظاهرات را بین 70 تا 100 هزار نفر تخمین زد.

در سوی مقابل، رژیم پهلوی درصدد مقابله با این حرکت عظیم برآمد. آنها برای رویارویی با مردم سبزوار و با هدف ترساندن جمعیت، هلی‌کوپتری را به آسمان فرستادند اما مردم با ایستادگی و مقاومت خود، این حربه رژیم را باطل کردند. در کتاب «انقلاب اسلامی در سبزوار» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، به نقل از حجت‌الاسلام محمدتقی عبدوس که سخنران مراسم روز اربعین بود درباره رخدادهای آن روز آمده است: ‌«من مشغول سخنراني بودم که يك هلي‌كوپتر كبري آمد وسط جمعيت و روي سر من پايين آمد. بلندگو دست من بود و داشتم صحبت مي‌كردم. اين هلي‌كوپتر رو به پايين آمد. من يك وقت ديدم جمعيت از دوطرف دارند فرار مي‌كنند. شايد در اين وسط افرادي هم سروصداهايي ايجاد كرده بودند و شايعه‌پراکني كرده بودند.

من ديدم جمعيت دارند فرار مي‌كنند. درهمين‌حال، از يكي از تاكتيك‌هاي سخنوري استفاده كردم و يقه‌ پيراهنم را با دو دستم گرفتم و پاره كردم و در حضور مردم گفتم: "كجا داريد مي‌رويد؟ اين سينه‌ آماده‌ من. اگر قرار است تيري شليك بشود، من آمادگي كامل دارم." اين خيلي به مردم روحيه داد و تأثير زيادي داشت. يك وقت ديدم مردمي‌كه داشتند فرار مي‌كردند، دوباره برگشتند و مجلس را به همان صورت سابق شكل دادند.»


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات