کد خبر: ۵۷۸۷

بازی‌های پشت پرده رژیم پهلوی برای نخست وزیرشدن علی امینی

گزارش مامور ویژه نفوذی ساواک در خانه اسدالله رشیدیان به خوبی بیانگر بازی‌های پشت پرده رژیم پهلوی برای نخست وزیرشدن علی امینی در اوایل دهه چهل شمسی است.
دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۲
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی_موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی نوشت؛ سند پیش رو گزارش مامور ویژه نفوذی ساواک در خانه اسدالله رشیدیان است. او با آنکه هیچگاه پست دولتی نداشت اما به عنوان عامل انگلیس در حکومت شاه شناخته می‌شد. و به واسطه همکاری او و برادرانش در اجرای کودتای 28 مرداد، نقش آلت اجرای انگلیسی ها را در این کودتا ایفا کرد. به واسطه همین خوش خدمتی سال‌های طولانی توانست از طریق اعمال نفوذ به مال و ثروت دست پیدا کند.
محتوای این سند به خوبی بیانگر بازی‌های پشت پرده رژیم پهلوی در اوایل دهـه چهل شمسی است که نشان می‌دهد ، شاه در اردیبهشت سال 1340 شریف امامی نماینده لژ فراماسونری و از افراد نزدیک به انگلیس را که تنها 9 ماه قبل نخست وزیر شده بود از کار برکنار می‌کند تا با دادن پست نخست وزیری به علی امینی، عامل آمریکا در ایران زمینه را برای دریافت وام از دولت کندی‌، فراهم کند. به همین منظور اقدام‌های صوری برای نشان دادن مبارزه با فساد و خاطیان در کشور به عمل می‌آید.
متن کامل سند به شرح ذیل است:
مـوضوع:جلـسه اسداله رشیدیان شماره:789 / 316
محل‌:تـهران تـاریخ حادثه:25 / 2 / 40
عطف بشماره:پیرو گزارش:771 / 316‌ تاریخ‌ وصول‌ خبر:26 / 2 / 40
منبع خبر:مامور ویژه تاریخ گزارش:27 / 2 / 42
تقویم:ب-2
از ساعت 2 / 1-11 روز 25‌ / 2 / ‌‌40‌ نیز چهارده نفر از دانشجویان دانشگاه که در بین آنـها امـیری‌ کوهرنگی دانشجوی‌ دانشکده‌ پزشـکی‌-احـمد کوهرنگی دانشجوی دانشکده حقوق-صفوی‌ اعتصامی-نیشابوری ساخته شدند به منزل اسد اله رشیدیان‌ رفته و ضمن تشکیل جلسه‌ای‌ درباره تغییر اوضاع و اعتصاب معلمین و اوضاع سیاسی مملکت و نقشی‌ که بایستی دانشجویان‌ دانـشگاه‌ در‌ آیـنده بازی نمایند صحبت شده و در خلال مذاکرات دانشجویان با رشیدیان، سید احمد طباطبائی قمی نماینده سابق مجلس شورای ملی وارد می‌شود که رشیدیان پس از مختصر گفتگو با ایشان از نامبرده‌ تقاضا می‌نماید که چون بـا دانـشجویان دانشگاه جـلسه دارد وقت دیگری یکدیگر را به بینند و در نتیجه سید احمد طباطبائی قمی منزل رشیدیان را ترک‌ می‌نمایند.مقارن ساعت 2 / 1-13 دوازده نـفر‌ از‌ دانشجویان مزبور منزل رشیدیان را ترک و دو نفر از آنها(اعتصامی و احمد کوهرنگی)بـه خـواهش رشـیدیان برای صرف نهار با رشیدیان پیرامون وضع‌ دانشگاه و جبهه ملی و کابینه آقای دکتر امینی‌ به‌ مذاکره پرداخـته ‌ ‌و رشـیدیان اظهار می‌دارد تصمیم‌ بر این است که در دانشگاه یک عده متشکل از دانشجویان مـبارز و بـا ایـمان را جمع‌آوری نموده‌ و آنها را برای مبارزات آینده با‌ دانشجویان‌ وابسته به جبهه ملی آماده نمائیم و ایـن مامورین‌ [ماموریت‌]را من به شما دو نفر از در بین دانشجویان دانشگاه صاحب نفوذ هستید مـحول ساخته‌ و شما پس از خروج از‌ مـنزل‌ بـرنامه‌ کار خود را طرح و شروع‌ بکار‌ نمائید‌ و چون ممکن است‌ ظرف و دو سه روز آینده من از طرف دولت دستگیر و زندانی گردم و تماس ما خودبخود قطع‌ شود شما‌ متأثر‌ نباشید‌ زیرا من 4 ماه و حداکثر بیش از 6 مـاه در‌ زندان‌ نخواهم بود برای آنکه تمام‌ این جریانات صحنه است و رفتن کابینه مهندس شریف امامی و آمدن دولت دکترعلی امینی‌ فقط‌ برای‌ سروسامان دادن به وضع اقتصادی مملکت و نجات از ورشکستگی و دریافت‌ پول از آمریکائی‌هاست زیـرا آمـریکایی‌ها گفته بودند تا تعدیلی در امور نگردد و اصلاحاتی در داخل ایران صورت نگیرد‌ و عناصر‌ سودجو‌ از رأس کارها طرد نشوند و یک دولت ملی روی کار نیاید‌ آنها‌ کمک نخواهند کرد و حالا برای اینکه زمینه جهت دریـافت کـمک از آمریکا مساعد شود دکتر امینی‌ ناچار‌ است‌ که دست به اقداماتی بزند که جمله دستگیری و زندانی شدن من هم‌ یکی‌ از‌ آن اقدامات است. مقارن ساعت 15 دو دانشجوی نامبرده منزل رشیدیان را تـرک مـی‌نمایند‌.
به‌ پرونده‌ بالا ضمیمه و به اداره یکم ارجاع شود.ثابتی-1 / 3 / 40


بازی‌های پشت پرده رژیم پهلوی برای نخست وزیرشدن علی امینی

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات