مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۶۲۴۵
پ
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
این چهل قاب می‌تواند ابعاد مختلف جنگ از خانه تا خط مقدم را نشان دهد که هر کدام روایتی از عظمت مردم و رزمندگان اسلام در دفاع مقدس است.
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۴ - ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - 2020September 23
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، چهل قاب متفاوت از آن دوران در دو بخش منتشر می‌شود. 

این چهل قاب می‌تواند ابعاد مختلف جنگ از خانه تا خط مقدم را نشان دهد که هر کدام روایتی از عظمت مردم و رزمندگان اسلام در دفاع مقدس است. در ادامه بخش دوم این بسته تصویری از نظر می‌گذرد. 

چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم

چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دوم


چهل قاب متفاوت از دفاع مقدس - بخش دومارسال نظر