مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: زنجیره ای ها
زیر عنوان: تحلیلی بر روزنامه های جامعه،توس و نشاط
نام نویسنده: سمیه زمانی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: تابستان ۹۹
چاپ جاری: اول
قیمت: ۳۶۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۳۲
نوع جلد: شومیز
قطع: رقعی
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۱-۰۰۰-۲
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

در دوران اصلاحات يورش بيسابقهي روزنامههاي زنجيرهاي به مقدسات ديني و ارزشهاي انقلاب اسلامي به نگراني‌هاي عمومي افزود. اين نگراني زماني دوچندان شد كه رهبران اصلاحات در همراهي با روزنامههاي غربزده مصمم شدند و از آنها دفاع كردند.. استبداد ذاتيِ جريان سكولار، با هر ندايي كه در حمايت از دين و ارزشهاي انقلابي برميخاست مقابله، و آن را به واپسگرايي و ارتجاع متهم ميكرد. آنان از سوي محافل غرب به شكل همهجانبه حمايت مادي و معنوي ميشدند تا بهتدريج ارزشهاي ليبرالي را بر جامعهي اسلامي حاكم نمايند. اين كتاب، متون و مطالب سه روزنامهي زنجيرهاي جامعه، نشاط و توس را مورد تبيين و تحليل قرار داده و حملات آنها را به اصول و آموزههاي ديني و انقلاب اسلامي نشان داده است.