مرکز اسناد انقلاب اسلامی

درنگی در خاطرات آیت‌الله موحدی‌کرمانی

توصیف فضای حاکم بر جلسه مجلس خبرگان در 14 خرداد 68

برشی از خاطرات آیت‌الله بنی‌فضل

چرا خبرگان به رهبری شورایی رای مثبت نداد؟