مرکز اسناد انقلاب اسلامی

به بهانه طرح بمباران جماران در کودتای نقاب،

بازخوانی وجه مشترک تمام توطئه‌ها علیه انقلاب اسلامی

برشی از خاطرات خلبانی که کودتای نقاب را فاش کرد:

می‌گفتند تا پنج میلیون نفر را می‌کشیم!

روایتی از ابعاد ناپیدای کودتای نقاب

طرح حمله به زندان اوین در جریان کودتای نقاب

کودتای نقاب به روایت کودتاچیان

نگاهی به اعترافات عوامل کودتای نقاب +اسناد

تازه های کتاب