مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - جبهه ملی
سازمان نقاب، رهبری جریان كودتای نوژه را به عهده داشت. گردانندگان اصلی این سازمان در داخل كشور، همفكران بختیار در جبهه ملی بودند و در حقیقت می‌توان گفت كه این كودتا را جبهه ملی و یا حداقل بخشی از این جبهه هدایت می‌كرد.
کد خبر: ۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

تشكیل جبهه ملی در اول آبان 1328 رابطه مستقیمی با جریان نفت و انتخابات فرمایشی مجلس شانزدهم داشت. این جبهه كه هدف اصلی خود را حل مسئله نفت و اصلاح الگوی انتخابات معرفی می‌كرد و با شعارهای دموكراتیك وارد عرصه سیاسی ایران شده بود و همواره نیز تاكید فراوانی بر رعایت قانون اساسی و اصول دموكراتیك داشت، در موراد زیادی از اصول دموكراسی عدول كرد و به نوعی دموكراسی را زیرپا گذاشت.
کد خبر: ۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۳