مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - قرارداد 1919
به بهانه الغای قرارداد 1919
كالدول؛ سفیر وقت امریكا درباره قرارداد 1919 می‌گوید: تنها حامیان موافقت‌نامه كه شامل دربار، رئیس‌الوزرا و وزیر امور خارجه می‌شد، كسانی بودند كه از انگلیسی‌ها رشوه دریافت كرده بودند.
کد خبر: ۷۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

وثوق الدوله بعد از خلع محمد علي شاه از قدرت، به عضويت كميسيون عالي اداره‌ كشور برگزيده شد و در دوره‌ دوم مجلس شوراي ملّي از تهران به نمايندگي انتخاب شد، وي بارها در وزارتخانه‌هاي مختلف چون عدليه و ماليه سمت وزارت يافت تا اينكه در 17 مرداد 1295 براي اولين بار به رياست الوزرايي رسيد.
کد خبر: ۱۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

در روز 17 مرداد 1298 قرارداد 1919 میان ایران و انگلیس به امضا رسید. عاقد این قرارداد از ایران، حسن وثوق الدوله بود.
کد خبر: ۱۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷