مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - 17 شهریور
در تاریخ ۱۷ شهریور تظاهرات مردم تهران در خیابان ۱۷ شهریور و میدان ژاله، منجر به سرکوب خونین تظاهرکنندگان توسط نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران شد. این حادثه آغازی بر پایان کار رژیم پهلوی ایران در نظر گرفته می‌شود که هر گونه امید به مصالحه میان انقلابیون و سلطنت‌طلبان را از میان برد.
کد خبر: ۸۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

تصاویری از فاجعه 17 شهریور 57 منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

زمینه‌های قیام ۱۷ شهریور در گفت‌وگو با دکترجواد منصوری
دکتر جواد منصوری که مبارزات خود را از دهه ۴۰ آغاز کرد، سال‌ها به دلیل مخالفت با نظام شاهنشاهی وفعالیت‌های انقلابی‌اش در زندان‌های رژیم پهلوی زیر شکنجه بود. شاید اگر آن روز در بند زندان رژیم شاهنشاهی نبود، باید امروز نامش را در میان شهدای قیام ۱۷ شهریور جست و جو می کردیم.
کد خبر: ۷۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

بازنشر
طبق اسناد و اطلاعات موجود، دایره ضداطلاعات گارد شاهنشاهی در گزارشی به ریاست ساواک به تاریخ 26 شهریور 57 از دستور امام خمینی مبنی بر کمک به بازماندگان حادثه هفده شهریور خبر داد.
کد خبر: ۶۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

برگی از خاطرات سردار یوسف فروتن؛
سردار فروتن می‌گوید: «كشتارها بسیار جدی بود. برخی می‌گفتند چهارصد نفر، برخی می‌گفتند هزار نفر، اما خود من بنابر مشاهداتی كه داشتم بر این باورم که از هشتصد تا هزار نفر كمتر نبود به‌خصوص كه بعدها شنیدم داخل مسجد محله شهید محلاتی رفته و آنجا زن‌های زیادی را به رگبار بسته بودند.»
کد خبر: ۶۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

18 شهریور 1357
کد خبر: ۱۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

17 شهریور 1366
کد خبر: ۱۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

17 شهریور 1359
کد خبر: ۱۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

17 شهریور 1357
کد خبر: ۱۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۷