مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - سواستفاده
در سالهای اول استقرار مشروطیت مجالی برای تاسیس ارتش متحدالشكل پیدا نشد و جنگ جهانی اول نیز اوضاع ایران را به هم ریخت. بعد از جنگ جهانی دوم، انقلاب روسیه موقتاً عرصه را برای انگلستان بی رقیب گذاشت. اما تغییر مهم در سیاست انگلستان با توجه به انقلاب روسیه بروز كرد، بدین معنی كه این كشور بر خلاف دوران قبل كه ایران ضعیف و آشفته را برای رسیدن به مطامع خود مناسب می دید، به دنبال شكل دهی به یك دیكتاتور وابسته در ایران بود.
کد خبر: ۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴