مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - مرکز
انتشار برای نخستین بار
در حال حاضر خوشبختانه طبقه‌ای به وجود آمده‌اند که از طرفی در فرهنگ جدید غربی پرورش یافته‌اند و از طرف دیگر مطالعات و علایق اسلامی دارند و اسلام را با معیارهای جدید عرضه می‌دارند و طبعا مورد استقبال نسل جوان که بالفطره مسلمانند و از طرف دیگر مجذوب معیارهای غربی می‌باشند، قرار می گیرند. من با استفاده از این طبقه موافق مشروطم. در گذشته موسسه حسینیه ارشاد با پیشنهاد و موافقت اینجانب از وجود این طبقه استفاده کرده است. این طبقه می‌توانند حلقه ارتباط فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی واقع شوند ولی مشروط به اینکه برنامه‌هایی که به وسیله این طبقه اجرا می‌شود تحت نظارت و کنترل دقیق افرادی باشد که در فرهنگ اسلامی پرورش یافته‌اند و در علوم اسلامی اعم از تفسیر و فقه و اصول و کلام و فلسفه و ادبیات تخصص یافته‌اند و اگر این نظارت دقیق و جدی صورت نگیرد زیان اینگونه افراد و برنامه‌هایی اجرا می‌کنند از سودش بسی بیشتر است.
کد خبر: ۴۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

انقلاب اسلامی در کرج
هم‌زمان با شروع اعتصاب‌ها در تهران و قم در آبان57، دانش‌آموزان و معلمان كرج اولين گروهي بودند كه دستبه اعتصاب زدند و الگويي سياسي براي ديگر كارمندان شدند. نخستين خيزش‌هاي دانش‌آموزان دبيرستان‌ها جهت تعطيلي كلاس‌ها و دامن‌زدن به اعتراض‌ها در فروردينماه 1357 شروع شد. اگرچه در پاييز سال57 بود كه اعتصابات فراگير شد و ساختار اداري و اقتصادي رژيم پهلوي را فلج ساخت، امّا پساز آنكه در 9آبان57 اعتصاب در شركت نفت گسترده شده و توليد متوقف گرديد، دامنه‌ي اعتصابات به‌سرعت گسترش يافت.
کد خبر: ۲۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰