مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - خاطره نگاشت
در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد:
سیزدهمین قسمت از بسته تصویری " خاطره نگاشت " با محوریت محرم منتشر شد.
کد خبر: ۵۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،
قسمت دهم از بسته تصویری " خاطره نگاشت " با هدف بازخوانی خاطرات افراد از وقایع مختلف تاریخی منتشر شد.
کد خبر: ۵۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
قسمت هشتم از بسته تصویری خاطره‌نگاشت در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.
کد خبر: ۴۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
دومین قسمت از بسته تصویری " خاطره نگاشت " در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.
کد خبر: ۴۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
اولین قسمت از بسته تصویری " خاطره نگاشت " در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.
کد خبر: ۴۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

تازه های کتاب