مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - تجزیه خاورمیانه
مرزهای تعیین‌شده برای كشورهای خاور میانه پس از صد سال، امروز با ظهور داعش و سایر گروههای تروریست در عراق و سوریه با چالش جدی مواجه شده است. آینده تحولاتی كه با دخالت كشور های خارجی در این منطقه آغاز شده هنوز روشن نیست. اما مسئله این است كه همان ابزارهایی كه استعمار با توسل به آن خاور میانه با مرز های فعلی را شكل داده بودند، بار دیگر مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از گروه‌های تجزیه طلب به ابزاری برای بازی های استعماری بدل شده اند .
کد خبر: ۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۵