مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - رشوه خواری
تطهیرناشدنی
محمدرضا شاه در موارد عدیده از جمله در خرید تسلیحات رشوه دریافت می‌کرد و از سوى دیگر با تحریف مقدار فروش و قیمت نفت به ثروت شخصى خود می‌افزود. شاه حتی از دریافت مساعده­ ماهانه نیز هیچ ابایی نداشت و با دریافت رشوه، فعالیت قاچاقچیان را هم تسهیل می‌کرد.
کد خبر: ۶۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸