مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - آیت الله فلسفی
رئیس وقت ساواك به آیت‌الله فسلفی می‌گوید:«تغییر روش‌ بدهید و دست‌ از انتقاد بردارید. منبر بروید، ولی‌ عادی‌. اگر قبول‌ می‌كنید و به‌ ما قول‌ می‌دهید، خیلی‌ خوب‌؛ ولی‌ اگر قبول‌ نكنید، عكسی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ كه‌ حیثیت‌ شما را بر باد می‌دهد». بعد او عكس‌ را درآورد و به‌ من‌ نشان‌ داد. عكس‌، سر و صورت‌ من‌ را كه‌ به‌ بدن‌ مردی‌ مونتاژ شده‌ بود، در كنار یك‌ زن‌ نشان‌ می‌داد. نصیری‌ گفت‌: «از این‌ عكس‌ تعداد كثیری‌ تهیه‌ شده‌ است‌. اگر شرایط‌ ما را قبول‌ نكردید، آنها را در سراسر مملكت‌ پخش‌ خواهیم‌ كرد و ضربة‌ غیرقابل‌ جبرانی‌ به‌ شما وارد خواهیم‌ ساخت‌. برای‌ اینكه‌ اتمام‌ حجت‌ كرده‌ باشم‌، خواستم‌ قبل‌ از پخش‌ عكس‌، با شما ملاقات‌ كنم‌ و این‌ مطلب‌ را بگویم‌».
کد خبر: ۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴